"Mens, sta op en herinner jezelf"

Het ontwaken van het zelf,

De acht zelfwerken

Opgesteld door Bram Moerland

1. De innerlijke getuige

We kunnen blij zijn en waarnemen dat we blij zijn, dat we boos zijn en waarnemen dat we boos zijn, enzovoort. Er blijkt in ons een innerlijke waarnemer te schuilen die de toestand van ons gemoed kan waarnemen.
Spirituele groei bestaat vooral daaruit dat je je steeds meer bewust wordt van die innerlijke waarnemer.
Lees verder

2. Plaats van rust

Het is van wezenlijk belang om in jezelf ‘een plaats van rust’ te vinden. Daar kun je de positie innemen van de innerlijke getuige. Dan kun je de bewegingen van je gemoed en van je denken gadeslaan, oordeelloos zien. Het 'zien' stelt je in staat in vrijheid los te laten of te verbinden.
Er zijn vele vormen van meditatie die je kunnen helpen de plaats van rust in jezelf te ontdekken. Lees verder ...

3. Herstel van lichaamsbewustzijn

Veel mensen zijn hun lichaam kwijtgeraakt, en daarmee ook hun innerlijke kompas. Herstel van lichaamsbewustzijn maakt je aanwezigheid op aarde krachtiger.
Wie goed in z’n lijf zit weet wat hij hier op aarde te doen heeft en straalt een rustig zelfvertrouwen uit. Lees verder ...

4. Emotionele openheid

Geen enkele emotie is van zichzelf goed of slecht. Emotionele openheid staat je toe elke emotie in jezelf waar te nemen, om vervolgens in vrijheid te besluiten wat je er mee doet.
Om werkelijk emotioneel open te zijn zul je wellicht aardig wat innerlijke taboes moeten durven doorbreken. Lees verder ...

5. De tekenen van je biografie leren verstaan

Elk mens is uniek. Maar het is lastig om jezelf bewust te kennen. Je eigenheid ervaar je als zo vanzelfsprekend dat je je momenten van eigenheid niet herkent. Daarvoor moet je de tekenen leren verstaan die in je biografie verscholen zijn: terugkijken op je leven om de belofte op te sporen die in elk mens op vervulling wacht. Lees verder ...

6. Psychologie van het ontwaken

De veranderingsprocessen op het spirituele pad zijn heel stereotiep in die zin dat bijna iedereen door nagenoeg dezelfde ervaringen gaat. Allerlei tradities hebben daar hun eigen beelden voor. Niettemin is het iets heel persoonlijks wat uit deze ervaringen tevoorschijn kan treden.
Het is goed om enig zicht te hebben op wat jou, of anderen, te wachten staat, zodat je niet hoeft te schrikken als zich een heftige ervaring voordoet. Lees verder ...

7. De dialoog met de ander

We zijn niet alleen op de wereld. We moeten de wereld delen met onze medemensen. Dit vraagt om bezinning en de kunst van een goed gesprek: respectvol luisteren en authentiek antwoorden in een dialogische relatie. In een waarachtige ontmoeting ‘vindt waarheid plaats.’
Wil je jezelf leren kennen? Daarbij is je medemens als spiegel onontbeerlijk. Lees verder ...

8. Zingeving

De zin van het bestaan is een persoonlijk waagstuk, geboren uit je eigen bewogenheid en met inzet van je persoonlijke talenten. Je zult het gevoel hebben een zinvol bestaan te leiden als je met je bewogenheid en je eigenheid een plek in de wereld kunt innemen. Zingeving is de expressie van je eigenheid in een respectvolle relatie tot al wat leeft. Lees verder ...

(top)
Aan deze zelfwerken voor spirituele groei liggen zelfbeginselen ten grondslag.
Zie: De zelfbeginselen

Dit is een pagina van de website www.brammoerlandsstapstenen.nl